Webinar Grip op fiscale rechtmatigheid

Met ingang van 1 januari 2023 wordt een nieuw model convenant horizontaal toezicht (DHT) met de Belastingdienst ingevoerd. Alle huidige convenanten horizontaal toezicht met de Belastingdienst komen daardoor te vervallen. De manier waarop de Belastingdienst gemeenten aanspreekt en toetst op hun fiscale beheersing en verantwoording verandert hierdoor ook.

Key2Control is op deze verandering voorbereid en kan nu ook fiscale verantwoording volgens de vereisten van de Belastingdienst faciliteren en borgen als onderdeel van jullie interne beheersingsproces.

Wat verandert er precies?

Met ingang van 1 januari 2023 zal een nieuw model convenant horizontaal toezicht (DHT) met de Belastingdienst ingevoerd worden. Of je als gemeente nou wel of niet zo’n convenant wil afsluiten. Één ding is zeker: dit nieuwe model bepaalt de richting waarin de Belastingdienst de komende jaren gemeenten zal aanspreken en toetsen op hun fiscale beheersing. Gemeenten moeten onder anderen een gedocumenteerde fiscale risicoanalyse uitvoeren, waarbij de belangrijkste fiscale risico’s (key risks) in kaart worden gebracht. Ook moet er sprake zijn van een werkende interne beheersorganisatie (Tax Control Framework) waarbij de gemeente kan aantonen dat zij zowel proces- en systeemgericht als gegevens- en transactiegericht in control is op deze fiscale risico’s.

Welke mogelijkheden biedt Key2Control software?

Key2Control heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Landgraaf, het Tax Control Framework (TCF) ontwikkeld en opgenomen in de software. In de Key2Control software kan dus nu de interne beheersing van de fiscale verantwoording volgens de vereisten van de Belastingdienst worden uitgevoerd en geborgd. Het Tax Control Framework bestaat uit drie verrijkte normenkaders voor BTW & BCF, Loonbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast hebben we een fiscaal risicokader ontwikkeld waarmee een fiscale risicoanalyse kan worden uitgevoerd als basis voor het doorvoeren van verbeteringen en aanscherping van interne beheersmaatregelen. Ook is er een auditmodule beschikbaar waarmee je interne audits uitvoert en (fiscale) auditdossiers kunt opbouwen ten behoeven van de Belastingdienst in het kader van de verplichte monitoring en toezicht

Waarom is het belangrijk om hier nu aandacht aan te besteden?

Het draait niet alleen om de wijzigingen per 1 januari 2023. De manier waarop de Belastingdienst het toezicht inregelt wijzigt ook. Die wijziging stelt andere eisen aan de interne fiscale beheersing. Tel daarbij op de toenemende fiscalisering bij gemeenten in de afgelopen jaren, dan betekent de wijziging ook een toename van de fiscale onzekerheid. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met naheffingsaanslagen of zelfs fiscale boetes. Het opnemen van de fiscale rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van het interne beheersingsproces kan dus aanzienlijke besparingen opleveren.

Meer weten? Schrijf je in voor het webinar 

Op dinsdag 8 februari van 14:00 uur -15:00 uur organiseren we het webinar “Grip op fiscale rechtmatigheid”.
Tijdens het webinar vertellen we meer over de werking van het Tax Control Framework demonstreren we deze live in de Key2Control software.
Het webinar is speciaal voor klanten van Key2Control. Dit webinar is relevant voor fiscaal adviseurs en -medewerkers, voor financieel leidinggevenden, voor (concern)control en VIC medewerkers.

Aanmelden voor dit webinar kan direct via het formulier hieronder. Een aantal dagen voor het webinar ontvang je de link naar het webinar.