Op 1 januari gaat het nieuwe DHT in, Gemeente Landgraaf is er klaar voor

Key2Control ondersteunt ook fiscale rechtmatigheid als onderdeel van de complete rechtmatigheid.

Gemeente Landgraaf nam deel aan het oude Horizontaal Toezicht (HT) van de Belastingdienst. Nu werkt de gemeente actief om ook te voldoen aan de nieuwe eisen van een fiscale rechtmatigheidsverantwoording in het Doorontwikkelde Horizontaal Toezicht (DHT). Gemeente Landgraaf maakte al gebruik van de Key2Control software voor de financiële rechtmatigheidsverantwoording. Jules Smolenaars, Concerncontroller van de gemeente Langraaf, vertelt over hun aanpak fiscale rechtmatigheid: “We hebben onze samenwerking met Key2Control verder uitgebreid omdat het een logische stap was om ook de fiscale rechtmatigheid te kunnen aantonen.”


Aantoonbaar in control

Na 15 jaar trad in 2021 het nieuwe Doorontwikkelde Horizontaal Toezicht (DHT) van de Belastingdienst in werking. De criteria zijn strikter, waardoor meer eisen worden gesteld aan de belastingplichtige organisatie die in aanmerking wil komen voor het DHT. Het jaarlijkse gesprek dat vooral gebaseerd was op wederzijds vertrouwen is daarmee definitief voorbij. Nu moet je als organisatie aantóonbaar in control zijn.

De grootste veranderingen van Horizontaal Toezicht naar Doorontwikkelde Horizontaal Toezicht?

De criteria voor deelname zijn verhoogd. Er zijn meer verplichtingen voor de organisatie. Het gaat dan vooral om verplichtingen op het gebied van tax control en zelf monitoring die voor de Belastingdienst aantoonbaar moeten zijn. Voor het Doorontwikkelde Horizontaal Toezicht moeten organisaties een duidelijke visie op en een strategie voor fiscaliteit beschrijven. Risico’s moeten concreet en helder in kaart worden gebracht en deze risico’s moeten vervolgens worden vertaald in proces en maatregelen. Jules Smolenaars is Concerncontroller bij Gemeente Landgraaf en actief betrokken bij de verandering voor DHT: “Inmiddels hebben we twee gesprekken gehad met de fiscus. We werken er hard aan om alle onderdelen van het Doorontwikkelde Horizontaal Toezi in orde te maken. Eind 2022 hopen we uitsluitsel te krijgen of we daadwerkelijk voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst.”

Doorontwikkelde Horizontaal Toezicht | Tax Control Framework

Één van de concrete eisen van de Belastingdienst voor DHT is dat de belastingplichtige een tax control framework (TCF) opstelt en implementeert. In het TCF worden beheers- en controlemaatregelen vastgelegd.

Volgens de Belastingdienst moet een Tax Control Framework bestaan uit:

  1. Fiscale strategie
  2. Instellen van een fiscale functie
  3. Fiscale risicoanalyse
  4. Fiscale beheersing inrichten
  5. Monitoring
  6. Rapportages

De Key2Control software is ingericht zodat aantoonbaar aan deze vereisten kan worden voldaan. Dat is belangrijk, want ook wanneer je geen convenant afsluit, dien je de fiscale beheersing volgens deze eisen op orde te hebben.

Interne beheersing

Smolenaars: “De basis voor een goede belastingaangifte is een goede financiële administratie. Wij hebben er als gemeente voor gekozen om te focussen op integrale interne beheersing. Fiscale rechtmatigheid is een onderdeel van de complete rechtmatigheid. We werken met de software van Key2Control voor onze interne beheersing. Het grote voordeel is dat we als organisatie daardoor met slechts één systeem werken. Dat is gebruiksvriendelijker en eenvoudiger qua rapportages. De nieuwe werkwijze is wederom een kwaliteitsslag voor onze organisatie. We doen niets anders, maar we registreren wát we doen op een andere manier. Een overzichtelijke én aantoonbare manier.”

De indruk van de Belastingdienst

Gemeente Landgraaf is nadrukkelijk in gesprek gegaan met de Belastingdienst om te toetsen of de gekozen aanpak de juiste is en of de inzet van Key2Control software bijdraagt aan het voldoen aan de nieuwe eisen van het DHT. De Belastingdienst concludeert dat de aanpak van Gemeente Landgraaf met Key2Control helder en transparant is. Fiscale risico’s zijn zichtbaar én gerelateerd aan fiscale normvereisten, Risico’s worden geprioriteerd en vertaald naar beheersingsmaatregelen in normenkaders. De Belastingdienst concludeert: “Deze aanpak is helder en transparant en is hoe wij het graag zien.”

Ben je benieuwd wat Key2Control kan betekenen voor jouw organisatie?
We zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek altijd van toegevoegde waarde is.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.