Terugblik webinar Grip op financiële rechtmatigheid van opbrengsten

Op 5 maart gaven we het webinar Grip op financiële rechtmatigheid van opbrengsten. Ook jouw gemeente moet namelijk over het verslagjaar 2023 in de jaarrekening verantwoording afleggen over de financiële rechtmatigheid. Tijdens dit webinar vertelden we welke nieuwe dimensie we hebben toegevoegd aan de financiële rechtmatigheid. Naast de uitgaven is namelijk ook de inkomstenkant (opbrengsten) van belang.

Wat hebben we laten zien tijdens het webinar?

We hebben een pragmatische aanpak laten zien die gericht is op het inrichten en in stand houden van de PDCA-cyclus. De PDCA-cyclus is het zogenaamde vliegwiel dat de “inhoud” borgt. Dat is immers de kern van een beheersingsproces. We toonden hoe financiële rechtmatigheid in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Terugblik webinar

In de terugblik delen we de belangrijkste punten en onderwerpen uit het webinar:

Key2Control terugblik webinar 5 maart Grip op financiele rechtmatigheid van opbrengsten

Webinar Grip op financiële rechtmatigheid van opbrengsten

Het webinar vond plaats op dinsdag 5 maart van 11.00-12.00 uur.

Heb je interesse in dit onderwerp?
Neem contact met ons op

Bekijk ook dit artikel over financiële rechtmatigheid van opbrengsten >> 

Deelnemen aan andere webinars?

Webinarkalender