Wat verandert er aan het horizontaal toezicht voor gemeenten?  

De tijd van uitleggen is voorbij, gemeenten moeten fiscale beheersing nu gewoon aantonen. 

De bestaande convenanten Horizontaal Toezicht (HT) die gemeenten hebben afgesloten met de Belastingdienst vervallen vanaf 2023. Deze veranderende samenwerking tussen gemeenten en de Belastingdienst is het gevolg van de doorontwikkeling van een Horizontaal Toezicht (DHT). Omdat de nieuwe opzet specifieke eisen stelt, is deze verandering ingrijpend voor gemeenten. Een gemeente moet bijvoorbeeld zelf aantoonbaar maken hoe controles worden uitgevoerd vanuit een aantoonbaar geborgde interne beheersingsaanpak. 

Een toenemend aantal taken en een verandering van taken die gemeenten er de afgelopen jaren hebben bijgekregen hebben ook tot gevolg dat de fiscalisering bij gemeenten toeneemt. Een toename van fiscalisering betekent ook een toename van de fiscale risico’s. Denk aan naheffingsaanslagen of zelfs fiscale boetes. Voor zowel de Belastingdienst als de gemeente is het dus zoeken naar een fiscale zekerheid voor beiden.

Hoe organiseer je als gemeente fiscale beheersing?

Hiervoor moet allereerst een gestructureerde werkwijze bij de gemeente worden geïntroduceerd waardoor de gemeente fiscale risico’s kan gaan beheersen. Die gestructureerde aanpak moet wel aanhaken bij een gestandaardiseerde werkwijze. Zodat de gestructureerde werkwijze die voor de Belastingdienst transparant en duidelijk is, verenigbaar is met de manier waarop de interne beheersing van andere processen in de gemeente is vormgegeven. De grootste winst voor de gemeente is dat een dergelijke gestructureerde aanpak leidt tot fiscale duidelijkheid. Deze aanpak verkleint dus het risico op onaangename financiële verrassingen.

 

Don’t tell me, show me!

Vanaf 2023 ligt de nadruk binnen de samenwerking met de Belastingdienst op het concreet aantonen van de fiscale risico’s: ‘Don’t tell me, show me’. In de nieuwe opzet moeten gemeenten daarom zelf controles uitvoeren en de resultaten delen met de Belastingdienst.

Voor deelname aan de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht, moet in elk geval worden voldaan aan verschillende criteria van de Belastingdienst:

  1. Bereidheid om transparant te zijn.
  2. Een zakelijke werkrelatie die horizontaal toezicht mogelijk maakt.
  3. Een gedocumenteerde fiscale strategie.
  4. Een fiscale risicoanalyse
  5. Een adequaat werkende monitoring ten aanzien van key risk.
  6. Voldoende kwaliteit gegevens nodig voor belastingheffing derden.

Deze verandering biedt ook kansen. Want als je in staat bent om aan te tonen dat je als gemeente aan deze criteria kunt voldoen, wordt de uitkomst van de fiscale verantwoording geen toevallige maar een voorspelbare uitkomst. En dat geeft financiële zekerheid.

 

Hoe kan Key2Control ondersteunen?

De software van Key2Control faciliteert gemeenten om aan de criteria die de Belastingdienst stelt te voldoen. De verantwoording vindt plaats dankzij een proces en systeemgerichte benadering vanuit het Tax Control Framework (TCF) voor zowel de eisen die worden gesteld aan de loonbelasting, Vennootschapsbelasting, BTW en BTW-compensatiefonds. De fiscale risicoanalyse wordt afgebeeld in de risicomodule. En een adequate monitoring is aantoonbaar door inzet van de auditmodule waarin achteraf gegeven- en transactiegerichte controles kunnen worden vastgelegd in een fiscaal auditdossier.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak van de interne beheersing van fiscale rechtmatigheid?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.