Webinar Grip op Wet politiegegevens

De verplichte externe audit in 2021 bij de implementatie van de Wet politiegegevens (Wpg) heeft nogal wat stof doen opwaaien. Uiteindelijk werd de verplichting van de externe audit per 2021 van tafel geveegd. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Elke gemeente zal alsnog aan die externe audit verplichting moeten voldoen. Het normenkader van NOREA is daar een handige kapstok voor. Daarmee kun je een continu proces inrichten op basis van de PDCA-cyclus waardoor op tijd klaar bent voor de komende externe audit en tussentijds niet voor verrassingen komt te staan.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit webinar vertellen we je hoe je de implementatie van de Wet politiegegevens (Wpg) kunt opnemen als onderdeel van een integraal intern beheersingsproces. Elke gemeente is verplicht om jaarlijks een interne audit uit te voeren. Bij de interne audit kan worden vastgesteld of bij de activiteiten van Boa’s de bescherming van persoonsgegevens conform de wettelijke uitgangspunten van de Wpg plaatsvindt. De Key2Control software organiseert de interne beheersing, verbetering en verantwoording van de Wpg op een praktische wijze in de PDCA-cyclus. Gedurende elk beheersjaar worden hierdoor alle antwoorden verzameld die nodig zijn voor de verplichte jaarlijkse interne audit. Rapporteren gaat eenvoudig met een paar muisklikken dankzij standaard rapportages met daarin opgenomen realtime data over de feitelijke stand van zaken.

Wat laten we zien?

We laten je een pragmatische aanpak zien, gericht op het inrichten en in stand houden van de PDCA-cyclus ofwel het zogenaamde vliegwiel dat de inhoud borgt. Dat is immers de kern van een beheersingsproces. We tonen hoe de Wpg in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Voor wie is dit interessant?

De CISO, privacy officer en functionaris gegevensbescherming, maar ook professionals die belast zijn met handhaving zoals bijvoorbeeld Boa’s in de openbare ruimte en leerplichtambtenaren.

Na een uur weet je:

  • Hoe je de Key2Control software kunt inzetten om de Wpg via de PDCA-cyclus te organiseren, te beheersen en te verantwoorden.
  • Welke ervaringen andere gemeenten al hebben opgedaan met de Wpg in de Key2Control software.
  • Best practices en tips over hoe je slim kunt samenwerken met andere interne beheersingsprofessionals.

Aanmelden webinar Grip op Wet politiegegevens (Wpg)

Donderdag 23 mei
11.00-12.00 uur

Naam
Tags: