Webinar 20 juni: Grip op Informatiebeheer

Sinds de invoering van de Wet Open Overheid (Woo) staat digitaal Informatiebeheer nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda. Informatiebeheer gaat verder dan het opslaan, bewaren, beheren, ontsluiten, verspreiden, overdragen en waar nodig vernietigen van informatie. Het vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen de CISO, privacy officer /FG en informatieprofessional om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van digitale transformatie. Denk daarbij aan zaakgericht werken voor de Omgevingswet, de AVG in relatie tot bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, de voorbereiding op de BIO en de modernisering van de Archiefwet Informatieveiligheid is nu een gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen binnen jouw organisatie.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit webinar vertellen we je hoe je met de Key2Control software kunt voldoen aan artikel 16 van de Archiefwet waarin staat dat elke organisatie moet beschikken over een Kwaliteitssysteem voor informatiebeheer. In een tijd waarin informatie hét belangrijkste kapitaal is, kan de moderne informatieprofessional niet zonder een goed kwaliteitssysteem om de uitvoeringskwaliteit van informatie te beheersen en te verantwoorden naar de Archiefinspectie. De Key2Control software organiseert de interne beheersing, verbetering en verantwoording van informatiebeheer op een praktische wijze in de PDCA cyclus.

Wat laten we zien?

We laten je een pragmatische aanpak zien gericht op het inrichten en in stand houden van de PDCA-cyclus ofwel het zogenaamde vliegwiel dat de “inhoud” borgt. Dat is immers de kern van een beheersingsproces. We tonen hoe Informatiebeheer in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Voor wie is dit interessant?

De manager bedrijfsvoering, informatiemanager, beleidsadviseur informatiemanagement, archivaris en coördinator DIV met een focus op een integrale aanpak van informatiebeheer en archivering voor jouw organisatie.

Na een uur weet je:

  • Hoe je de Key2Control software  kunt inzetten als kwaliteitssysteem en de PDCA-cyclus gebruikt om informatiebeheer integraal te organiseren, te beheersen en te verantwoorden.
  • Welke ervaringen andere gemeenten hebben al hebben opgedaan met het kwaliteitssysteem in de Key2Control software.
  • Best practices en tips over hoe je slim kunt samenwerken met andere interne beheersingsprofessionals zoals de privacy officer /Functionaris Gegevensbescherming en CISO

Aanmelden Webinar Grip op informatiebeheer

Meer achtergrondinformatie?

Lees ook onze eerder gepubliceerde artikelen: